زمان برگزاری آزمون لغو گردیده است
* زمان و مکان آزمون از طریق همین سایت متعاقبا اعلام میگردد