شرکت جلوه آفاق مهر
ثبت 2524
ثبت نام کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی

مرحله 1 : پذیرش شرایط ثبت نام
مرحله 2 : ثبت مشخصات متقاضی
مرحله 3 : بارگذاری اسکن مدارک
نحوه ثبت نام بزودی از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد
جهت مشاهده متن کامل فراخوان ، اینجا کلیک کنید
بازگشت

شروع ثبت نام از ۲3 اردیبهشت لغایت پایان ساعت اداری 2 خردادماه